Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi Vidzemē. 
Sakopsim aizaugušas pļavas un laukus, izveidosim ainavu ar reljefu vai izveidosim skaistu dīķi pie mājas.

MŪSU PAVEIKTIE DARBI