Ceļu būve Vidzemē

Ceļš Tavai ikdienai!

Asfaltēšana
Laukumu izbūve
Labiekārtošana–apzaļumošana

Ēku būvniecība

SIA "Sidlu Ceļi" piedāvā

Asfaltēšana

Asfaltēšana

Objekta izvērtēšana un risinājuma izvēle

Asfaltbetona seguma izbūve

Betona, granīta apmaļu izbūve

Segumu remonts un uzturēšana

Satiksmes aprīkojuma izbūve

Bruģēšana

Bruģēšana

Brūģēšanas un flīzēšanas darbi‎

Ceļi, ielas, laukumi, pagalmi, parki

Sporta, rotaļu un spēļu laukumi

Privātmāju teritorijas

Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

Labiekārtošana

Teritoriju labiekārtošanas projekti

Sakopsim aizaugušas pļavas un laukus

Izveidosim ainavu ar reljefu

Izveidosim skaistu dīķi pie mājas

Privātmāju būvniecība

Būvniecība

Privātmāju būvniecība

Nodrošinām konsultāciju par procesā ietvertajiem soļiem

SIA "Sidlu Ceļi" – CEĻU BŪVEs un labiekārtošanas darbi Vidzemē. 

Ceļš Tavai ikdienai!

MSIA “Sidlu Ceļi” savu darbību ceļu būvē uzsāka 2014. gada 21. maijā.

Uzņēmuma pamatdarbĪbas joma ir ceļu un laukumu asfaltēšana. Laikam ejot, esam auguši, un šobrīd uzņēmums piedāvā gan bruģēšanas, gan labiekārtošanas, kā arī ēku būvniecības pakalpojumus.

Uzņēmums pastāvīgi attīstās, investējot jaunas tehnikas iegādē, lai uzlabotu kvalitāti un veicamo darbu ātrumu. Mūsu kolektīvā ir zinoši, atbildīgi speciālisti, kuri prot rast risinājumus katra klienta vēlmēm.

SIA "Sidlu Ceļi" realizētie objekti

SIA "Sidlu Ceļi" partneri